10. des, 2015

Bli med i ett nytt andelslag hos oss!

HUNTERS TEAM - Har hestene :

1. BRENNE VIKING – 6 års brun hingst
2. VERTIGO KONGEN – 3 års brun hingst
3. SALTE GLEIPEN – 4 års svart vallak

For salg i 10 andeler. 
Et mildt sakt spennende andelsprosjekt! Vill

KOSTOPPSETT FOR HUNTER TEAM HESTER:
Innkjøpsum.
1. Brenne Viking – 6 års brun hingst - Kjøpesum 120.000
2. Vertigo Kongen – 3 års brun hingst - Kjøpesum 120.000
3. Salte Gleipen – 4 års svart vallak - Kjøpesum 40.000
Innkjøpsum inklusive transport kr 280.000,-
10 andeler a 10 %,
Andel kan videre deles i mindre eierandeler, med forutsetning til en andelsleder pr andel.
Kjøpesum:10 andeler = kr 28 000,- for hver 10 % andel.
Konto nr: 3202.20.03878

TRENING, ETC. PR. HEST:
Trening/oppstalling/skoning
Boks leie/luftegårdsleie/treningsveileie
Gjennomsnitt månedspris inkl mva kr 10.000
Blistring/laser beh pr mnd
Oppseling til løp/diett/ Innmelding til løp/ transport. kr 1.200
11.200 pr mnd x 3 hester = kr 33.600:10 andeler
Mnd kostnad pr andel kr 3.360,- betales inn på fastsatt forfall den 01 hver mnd.
Hunters Team har opprettet en "blanko konto"
K.N.T nr 0000.00.00000.
Utskrift sendes ut kvartalsvis til alle andelseiere.

INNKJØRTE PENGEPREMIER OG GAVEPREMIER:
Pengepremier utbetales 2x årlig, 20.01 og 20.06 etter kostoppsett rapport.
Gavepremier trekkes på samme datoer.
Andelsbevis / Kontaktinfo til eiere.
Det vil i løpet av kort tid utstedes andelsbevis til alle eiere.
Det vil bli laget en liste med informasjon over alle eiere: Navn, mail og tlf.
Listen sendes forløpene ut til alle eiere
Eventuell salg av eierandeler.
Om noen skulle ønske og selge seg ut av Hunters Team, har andre andelseierne
førstekjøpsrett, og andelen/e blir tilbudt alle, til de betingelsene selger har. Om ingen har
interesse blir andelen/e lagt ut for salg i "fagblader", nettsteder. Det gjøres oppmerksom på
at denne kostnaden må selger selv måtte dekke

____________________________________________

VALG AV KUSK::
1. Valg: Åsbjørn Tengsareid
2. Valg: Svein Ove Wassberg
3. Valg: Lars Tore Hauga

INNMELDT TIL LØP:
Innmelding informasjon sendes ut fortløpende via E-Mail.

REGLER FOR ANDELSLAGET:

1. Ove Kenneth Karlsen er valgt som trener for Hunters Team.
Norges mest fremadstormende team og trener: Stall OVI v/ Ove Kenneth Karlsen.
OVI har stall på Orre og Forus.
Han skal ha det daglige ansvaret for hestene og gjøre sitt beste for at hesten skal bli så bra
som mulig. Ved uenigheter omkring trenerens resultater, vil det stemmes om man skal bytte
trener. Dette gjøres ved at hver andel har myndighet. Samme gjelder når det gjelder hvem
som eventuelt skal ta over som ny trener for hesten.

2. Når det gjelder innbetaling av hesten, så skal oppgjøret være på lagets konto i tide. Ved
seint innbetaling sendes purring. Om betaling ikke skjer, vil andelen/e til vedkommende
selges. I første omgang har eiere av Hunters Team førstekjøpsrett etter avstemming, om
ingen vil ha andelen/e, vil den annonseres ut i "fagbladene", nettsteder. Utgiftene dekkes av
andelslaget.

3. Ved eventuelle uenigheter, skal den aktuelle situasjonen stemmes over av andelseiere,
eiere skal føye seg til laget flertall.
Avstemming skal være skriftlig.

4. Fordeling av innkjørte midler, premier gjelder følgende: Penge premier fordeles 2x årlig,
andelseierne får utbetalt netto innkjørt til den kontoen som innbetalinger har blitt
gjennomført med. Regnskapsmessig blir det ikke avregnet mot mnd innbetalingen.
Eventuelle premier dvs pokaler etc, fordeles disse samme dato som penge premier
utbetales, dvs 2x årlig. Dette gjøres ved trekning og hver andel har en "lapp" gjeldene.
Trekningen vil gjøres, ved en sammenkomst.

5. Om noen skulle ønske og selge seg ut av hesten, har andre andelseierne førstekjøpsrett,
og andelen/e blir tilbudt alle, til de betingelsene selger har. Om ingen har interesse blir
hesten lagt ut for salg i "fagblader", nettsteder. Det gjøres oppmerksom på at denne
kostnaden må selger selv måtte dekke.

6. Alle uoverensstemmelse skal stemmes over, det samme gjelder avgjørende momenter.
Flertall får gjennomslag.
Ved en eventuell avstemming stemmer alle skriftlig.

7. Registrening, diverse omkring hestene vil manager være ansvarlig for.

8. Alle andelseierne offentliggjøres med navn etc i mail. I tillegg vil all info omkring
forskjellige ting sendes andelseierne.

9. Alle er likeverdige eiere og skal respektere hverandre! Dog har en av eierne to andeler,
har man også "dobbeltstemme"
- Da ser vi frem til en spennende tid med andelslaget Hunters TEAM og forhåpentligvis mye
moro!
Nettside trener.
http://www.stall-ovi.net

HUNTERS TEAM KOORDINATOR:
Rasmus Vik

OPPGAVER:
Ukentlig dialog med trener og kusk.
Oppdatere andelstakerne minimum en gang i mnd.
Styre regnskapet, kontroll på innbetalinger og utbetalinger samt sende ut kontoutskrift.
All styring av hesten for lagets beste.

Mer info om hesten finnes på : http://www.stall-ovi.net/24456162

For tilsending av komplett prospekt - ta kontakt Smiler